Tietosuojaseloste

Katsastus 10 Oy:n henkilötietolain mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Katsastus 10 Oy
Patenttikatu 8
21100 Naantali
Puh. 010 526 7101

Rekisteriasioita hoitaa
Jari Koskelin/ Katsastus 10 Oy
Patenttikatu 8
21100 Naantali
Puh. 010 526 7101
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Katsastus 10 Oy:n ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä Katsastus 10 Oy:n mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä
Katsastus 10 Oy:n henkilörekisteri sisältää henkilötietoja käyttäjistä tai yritykselle yhteydenottoja lähettäneistä luonnollisista henkilöistä.

Kuvaus tallennetuista, rekisteröityihin liittyvistä tiedoista
Henkilörekisteri sisältää tai voi sisältää seuraavia tietoja:
Henkilötiedot
– Henkilön etu- ja sukunimi
– Osoite, postinumero ja -toimipaikka
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Kieli
– Ajoneuvon rekisteritunnus
Personointitiedot
– IP-osoite
– Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Säännönmukaiset tietolähteet
Katsastus 10 Oy:n -rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja.

Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimin tavoin niille Katsastus 10 Oy:n yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille, jotka toimivat Katsastus 10 Oy:n toimeksiannosta ja lukuun.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai Katsastus 10 Oy:n lukuun toimivalle palvelun tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyy.

Tarkastusoikeus, tiedon korjaaminen ja kielto-oikeuden käyttäminen
Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut itseään koskevat tiedot sekä vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Jokaisella on oikeus kieltää henkilörekisterissä olevan tiedon käyttäminen suoramainontaan ja etämyyntiin.
Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä henkilörekisteriä hoitavaan tahoon.